Helsinki's untamed heart
Vartiosaari img 4327
<p><p><big>Osayleiskaava ehdottaa saareen tiiviisti rakennettua saaristokaupunginosaa</big></p></p> <p><p>Vartiosaari on noin 82 hehtaarin suuruinen saari it&auml;isess&auml; Helsingiss&auml;. Se sijaitsee keskell&auml; kaupunkirakennetta Tammisalon etel&auml;puolella, Laajasalon ja Vuosaaren v&auml;liss&auml;. Et&auml;isyys Helsingin keskustasta linnuntiet&auml; on noin 7 kilometri&auml;.<br /> <br />Saari kuuluu valtakunnallisesti merkitt&auml;viin rakennettuihin kulttuuriymp&auml;rist&ouml;ihin (RKY 2009) osana Helsingin h&ouml;yrylaivareittien kes&auml;huvila-asutusta. Vartiosaari on my&ouml;s maisemakuvallisesti t&auml;rke&auml;.<br /> <br />Saari on maastoltaan ja luonnonoloiltaan monipuolinen ja rikas. Kasvuolot vaihtelevat kuivista m&auml;ntykankaista reheviin lehtoihin. Saaren kallioisilta lakialueilta avautuu n&auml;kymi&auml; kauas merelle. Korkein kohta on 32 metri&auml; merenpinnan yl&auml;puolella.<br /> <br />Vartiosaaresta esitet&auml;&auml;n tiivisti rakennettua saaristokaupunginosaa, johon tulisi asumisen lis&auml;ksi kaikkia helsinkil&auml;isi&auml; palvelevia virkistystoimintoja. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyv&auml;ksyi osayleiskaavaehdotuksen joulukuussa 2015. Lopullisesti kaavasta p&auml;&auml;tt&auml;&auml; kaupunginvaltuusto.</p></p> <p><p>Osayleiskaavaehdotus, joka on laadittu maank&auml;ytt&ouml;- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, on n&auml;ht&auml;vill&auml; 18.12.2015&ndash;29.1.2016 kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11&ndash;13) arkisin klo 8.15&ndash;16.00 ja lis&auml;ksi muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sek&auml; kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15&ndash;16.00 sek&auml; info- ja n&auml;yttelytila Laiturilla (Narinkka 2) arkisin (ma-pe) klo 10&ndash;19 ja lauantaisin klo 12&ndash;16. Suunnittelijat ovat tavattavissa Laiturilla 14.1. ja 20.1.2016 klo 16&ndash;18 (www.laituri.hel.fi). Kaavaehdotukseen ja asiakirjoihin voi tutustua my&ouml;s internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat.</p></p> <p><p>Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava <strong>Helsingin kaupungin kirjaamoon</strong> (Pohjoisesplanadi 11&ndash;13) viimeist&auml;&auml;n ennen n&auml;ht&auml;vill&auml;oloajan p&auml;&auml;ttymist&auml;. S&auml;hk&ouml;postiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.<br /> <br />L&auml;hteet:<br /> <br />http://www.hel.fi/ <a href="http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/vartiosaari/">Vartiosaari</a> ja <a href="http://www.hel.fi/www/kanslia/fi/julkaisut-ja-kuulutukset/kaavakuulutukset/kaavakuulutukset-2015/kaavakuulutus18122015">Kaavakuulutukset</a></p> </p>