Helsinki's untamed heart

Laajasalon länsimetsät

Laajasalon suurimmat yhtenäiset viheralueet sijaitsevat saaren länsiosassa. Tullisaaressa Tullisaaresta, Kaitalahdelta, Tahvonlahdelta ja Vuorilahdelta löytyy niittyä, kalliota, vanhaa metsää, rantaruovikkoa.

Arvokkaita luontokohteita on alueella useita, mm. Tahvonlahdenniemen soraharju, suo sekä muinaisranta. Tullisaaren ruovikoista voi löytyä yölaulajia sekä lepakoita ja Tahvonlahdelta vanhoja metsiä.

Getting there

Facts

  • Tyyppi: Ulkoilu- ja virkistysalue
  • Koko: 156 ha
  • Lähinaapurustot: Laajasalo
  • Luonto: Laajasalon suurimmat yhtenäiset viheralueet sijaitsevat saaren länsiosassa

See and experience

  • Luontokävely
  • Lintubongaus

More information