Helsinki's untamed heart

Kruunuvuoren lampi (Kruunuvuorenranta)

Kruunuvuorenlampi sijaitsee Laajasalon länsiosassa Kruunuvuorenrannassa. Lampi on kallioiden ympäröimässä laaksossa metsäisessä ympäristössä. Kruunuvuorenlampi on erkaantunut merestä noin 2 400 vuotta sitten (Seppä & Tikkanen 1998). Vaikka meri on lähellä, heti lammen länsirantaa reunustavan mäen toisella puolen, on lampi kuitenkin noin 8 m merenpinnan yläpuolella. Lammen rannoilta puut kaartuvat veden ylle. Lammen ympäri kulkee toisella puolen mökkitie ja toisella rannalla polku. Eteläkärjestä lähtee oja, joka on kuivana lukuun ottamatta korkeimman veden aikaa keväällä (Seppä & Tikkanen 1998). Tulo-ojia ei ole. Syvin kohta löytyy lammen pohjoispäästä, noin 2,1 m. Eteläkärki on kasvanut umpeen. Lampi on soistunut toiselta rannaltaan, ja sen vesi on tummaa ja humuspitoista.

Lammen ja sen ympäristön soiden lähes koskematon luonto on hätkähdyttävä elämys kaupunkilaiselle. Hiljentymisen lisäksi erämaalammelle voi lähteä tutkimaan kasveja tai sammakoiden lisääntymistä ja bongaamaan lintuja. Lammen eteläpuolisen rinteen kallioiden väliset painanteet sekä kaakkoisosan lehtoalue ovat hyviä kääpäalueita.

Kruunuvuorenlampi ympäristöineen on merkitty luonnonsuojelualueeksi.

Getting there

 Päätie 27, Helsinki

Kävely bussin 88 päätepysäkiltä.

Facts

  • Tyyppi:
  • Koko: 
  • Lähinaapurustot
  • Luonto: 
  • Eläimiä: 
  • Palvelut
  • Yhteystiedot

See and experience

Luontokävely / Nature walking, Meditointi / Meditation, Sienestys / Mushroom picking, Uinti / Swimming

More information

http://www.laajasalo.net/laajasalo/kuvagalleria/kruunuvuorenlampi/

http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kruunuvuorenranta/perustietoa/ymparisto-ja-luonto

http://www.rantapallo.fi/keltaisessakeittiossa/2013/07/07/rakkaudesta-helsinkiin-kruunuvuoren-aavekaupunki/

http://www.kirkkojakaupunki.fi/kaupunki/eramaalampi-paakaupungissa

http://ateenanaamut.blogspot.fi/2010/11/kruunuvuorenlampi.html

http://fifi.voima.fi/artikkeli/2009/syyskuu/hajoavien-huviloiden-tarina

 

Seppä, Heikki & Matti Tikkanen (1998). The isolation of Kruunuvuorenlampi, southern Finland, and implications for Holocene shore displacement models of the Finnish south coast. Journal of Paleolimnology 19, 385-398.