Helsingin henkireiät

Mikä ihmeen Villi Stadi?

Villi Stadi ry on ruohonjuuriyhdistys, jonka tavoitteena on tuoda esiin Helsingin ainutlaatuisia luonnontilaisia alueita ja niiden keskeistä merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Haluamme herättää mahdollisimman monessa kaupunkilaisessa innon tutustua kotikaupunkinsa luontoalueisiin - metsiin, kivikoihin, saariin... Tarkoituksena on luoda sosiaalinen verkosto, jossa eri luontoalueilla virkistäytyvät ja niiden hyväksi toimivat ihmiset voivat kohdata, tehdä yhteistyötä ja inspiroitua toistensa ajatuksista.

Kaupunkiluonto = ?

Me tarkoitamme kaupunkiluonto-käsitteellä sellaisia alueita, jotka on suurimmilta osin jätetty luonnontilaisiksi - ei kesytetty tai rankasti muokattu ihmisen järjestyksentajun mukaisiksi. Alueiden koko on myös tärkeä: haluamme huomioida ja suojella erityisesti ne alueet, joissa ihminen voi hetkeksi unohtaa olevansa pääkaupungissa ja kuunnella tuulen suhinaa liikenteen melun sijaan.

Mitä Villi Stadi tekee?

Villi Stadi halusi perustaa nämä nettisivut auttamaan käyttäjiä:

  • löytämään lähimmät kaupunkiluontoalueet sekä vinkkejä niiden tarjoamista lukuisista virkistysmahdollisuuksista
  • saamaan ajankohtaisia uutisia tapahtumista, retkistä, kokouksista, sekä kaupunkiluontoa koskevista muutoksista (esim. kaupunkisuunnitteluprojektit, maakuntakaavat)
  • luomaan yhteyksiä muihin kaupunkilaisiin, unelmoimaan ja suunnittelemaan projekteja ja tapahtumia sekä levittämään sanaa luonnontilaisten alueiden tärkeästä asemasta virkistys- ja leikkipaikkoina

Villi Stadi on myös aktiivinen järjestäjänä, yhteistyökumppanina ja moraalisena tukena monenlaisten projektien suunnittelussa ja toteutuksessa. Festarit, retket, työpajat, näyttelyt ja muut tapahtumat jotka ovat yhdensuuntaisia Villi Stadin vision kanssa vihreästä, terveestä ja elinvoimaisesta kaupungista ovat tervetulleita. Kuka tahansa voi osallistua, ja kaikki löytyvät Projektit-sivulta sekä Tapahtumakalenterista.

Kaupunkierämaan kutsu

Tervetuloa ulkoilmaan, ulkoilemaan, inspiroitumaan ja inspiroimaan!